กองคลัง :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : เมื่อเกษียณอายุแล้วจะได้รับเงินอะไรบ้าง
เนื้อหา บล็อก :

 

     เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วจะได้รับเงินอะไรบ้าง
โดย นางนัชชา วงษ์ปราชญา กองคลัง
        เมื่อมีส่วนราชการมีประกาศให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการ/คำสั่งลาออกจากราชการ/คำสั่งปลดออกจากราชการ ข้าราชการผู้นั้น จะได้รับสิทธิดังนี้
    1.เงินบำเหน็จ/เงินบำนาญ
    2.เงินบำเหน็จรายเดือน(ลูกจ้างประจำ)
    3.เงินบำเหน็จดำรงชีพ 15 เท่าไม่เกิน 4 แสนบาท
    4.เงินจากกองทุน กบข.(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
วิธีคำนวณบำนาญ(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
         เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ
50                    
                                      
**คำนวณบำนาญ(กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.)
             เงินเดือนเดือนสุดท้ายXเวลาราชการ
                     50
**คำนวณบำเหน็จ
            เงินเดือนเดือนสุดท้ายXเวลาราชการ
**คำนวณบำเหน็จรายเดือน(ลูกจ้างประจำ)
            ค่าจ้างเดือนสุดท้ายxเวลาราชการ
กรณีข้าราชการเสียชีวิต/ผู้รับบำนาญเสียชีวิต จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้
1. เงินบำเหน็จตกทอดให้ทายาท
2. เงินช่วยพิเศษ(เงินช่วยทำศพ) 3 เดือน

 

finance

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

กองคลัง พูดว่า:
03 พ.ค. 2554 14:13 น.


 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION